Pam mae Neodymium Magnet yn Hyrwyddo Beiciau Trydan Poblogaidd yn Tsieina

Pam mae magnet Neodymium yn hyrwyddo beiciau trydan yn boblogaidd yn Tsieina?Ymhlith yr holl ddulliau cludo, y beic trydan yw'r cerbyd mwyaf addas ar gyfer pentrefi a threfi.Mae'n rhad, yn gyfleus, a hyd yn oed yn gyfeillgar i'r amgylchedd.

Magnet Neodymium Hyrwyddo Beiciau Trydan Poblogaidd yn Tsieina

Yn y dyddiau cynnar, yr ysgogiad mwyaf uniongyrchol i E-feiciau fynd ar dân oedd cyfyngu ar feiciau modur.Ar yr un pryd, mae'r diwydiannau cymryd a danfon cyflym bron yn rhwymedig iawn, sydd wedi rhoi hwb i'r galw am feiciau trydan.

Wrth i'r technolegau craidd sy'n gysylltiedig â beiciau modur trydan fel moduron trydan a batris ddod yn aeddfed a sefydlog, yn enwedig mae cynnydd technolegol a chynhyrchiad màs magnetau NdFeB sintered yn rhoi mwy o fanteision i feiciau trydan ar gyfer moduron trydan, megis trorym cychwyn mawr, grym dringo cryf, effeithlonrwydd uchel, swn isel, cyfradd fethiant isel a phris economaidd.Mae'r trothwy ar gyfer adeiladu cerbydau trydan wedi'i ostwng ymhellach, gan alluogi mwy o bobl i ymuno â'r farchnad.

Y modur both olwyn yw'r modur trydan gydamagnetau modur both olwyngosod yn yr olwyn.Ei nodwedd fwyaf yw bod y dyfeisiau pŵer, trawsyrru a brecio wedi'u hintegreiddio i'r canolbwynt olwyn, felly mae rhan fecanyddol y cerbyd trydan wedi'i symleiddio'n fawr.

magnet bloc ndfeb a modur both olwyn

Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o feiciau trydan yn defnyddio moduron olwyn magnet parhaol daear prin NdFeB.Mae'r coil modur wedi'i gyffroi gan y magnet parhaol.Mae llawer o fathau o moduron olwyn canolbwynt trydan yn defnyddio hynMagned sgwâr neodymiummaint 24 × 13.65x3mm gyda gradd N35H.Mae angen 46 darn o fagnetau modur both olwyn ar bob set o fodur trydan.Mae un o feysydd magnetig rotor a stator y modur magnet parhaol yn cael ei gynhyrchu gan y pecyn gwifren, a'r llall yn cael ei gynhyrchu gan y magnet parhaol.Oherwydd na ddefnyddir excitation y coil, mae'n arbed yr ynni trydan a ddefnyddir gan y coil excitation yn ystod y llawdriniaeth, ac yn gwella effeithlonrwydd trosi electromecanyddol y modur.Gall hyn leihau'r cerrynt gyrru ac ymestyn y milltiroedd ar gyfer beiciau trydan gan ddefnyddio ynni cyfyngedig ar y trên.

mae beiciau trydan yn defnyddio magnet sgwâr N35H

Mae rhai newidiadau newydd o hyd o gwmpas 2016. Mae hyn yn bennaf oherwydd ymddangosiad cerbydau trydan iau, mwy pen uchel ac, wrth gwrs, yn ddrutach a gynrychiolir gan NIU.Un o bwyntiau gwerthu NIU yw eu bod yn defnyddio batris lithiwm â phwysau ysgafnach, gallu mwy a bywyd gwasanaeth hirach, tua phedair neu bum mlynedd.Ar y pryd, roedd mwy na 90% o'r farchnad cerbydau trydan yn defnyddio batris asid plwm, a dim ond tua 8% oedd cyfradd treiddiad batris lithiwm.Ar hyn o bryd, mae'r prif frandiau beiciau trydan yn Tsieina yn cynnwys SUNRA, AIMA, YADEA, TAILG, LUYUAN, ac ati. Mae gan NIU a NINEBOT, yr hyn a elwir yn gerbydau trydan pen uchel smart, gyfran fach iawn o'r farchnad.Rhagfynegir y bydd yMagnet e-feicbydd gofyniad a marchnad beiciau trydan hefyd yn datblygu'n gyflym mewn gwledydd poblog fel Tsieina, megis India.


Amser post: Rhagfyr-13-2022