Tuedd Pris Deunydd Crai

Mae'r pris ar gyfer magnet daear prin (magnet Neodymium a magnet Samarium Cobalt) yn dibynnu'n fawr ar ei gost deunydd crai, yn enwedig y deunyddiau daear prin drud a deunydd Cobalt, sy'n amrywio'n aml mewn peth amser arbennig. Felly, mae tueddiad prisiau deunydd crai yn bwysig iawn i ddefnyddwyr magnet drefnu'r cynllun prynu magnet, newid deunyddiau magnet, neu hyd yn oed atal eu prosiectau ... O ystyried pwysigrwydd prisiau i gwsmeriaid, mae Horizon Magnetics bob amser yn diweddaru'r siartiau prisiau ar gyfer PrNd (Neodymium / Praseodymium ), DyFe (Dysprosium / Haearn) a Cobalt yn ystod y tri mis diwethaf. 

PrNd

PrNd 20210203-20210524

DyFe

DyFe 20210203-20210524

Co.

Co 20210203-20210524

Ymwadiad

Rydym yn ceisio ymdrechion i gyflenwi prisiau deunydd crai cyflawn a chywir uchod, a gymerir gan y cwmni cydnabyddedig deallus yn y farchnad yn Tsieina (www.100ppi.com). Fodd bynnag, maent ar gyfer cyfeirio yn unig ac nid ydym yn gwarantu yn eu cylch.