Modur Trydan

Ers ein sylfaen mae Horizon Magnetics wedi bod yn canolbwyntio ar ddatblygu a chynhyrchu magnetau Neodymium pen uchel a chydnabod modur trydan fel ein marchnad fwyaf addawol. Defnyddir 50% o'n magnetau Neodymium a Samarium Cobalt yn helaeth ym mhob math o moduron trydan, megis moduron servo, moduron llinol, moduron elevator, moduron stepiwr, ac ati, sy'n gweithio gyda phwer ac effeithlonrwydd uchel, ond maint bach. Ein magnet wedi'i lamineiddio yw'r dewis gorau ar gyfer moduron effeithlonrwydd uchel, oherwydd mae'n lleihau colledion cyfredol eddy, sy'n golygu llai o wres a llai o wastraff wrth weithio. 

Magnet wedi'i lamineiddio

Magnet Modur Servo

Magnet Modur Llinol

Magnet Modur Stepper

Magnet Elevator