Codi a Dal

Oherwydd mantais unigryw grym magnetig dros y glud neu'r bollt i godi neu gau gwrthrychau, mae magnetau i'w cael mewn cymwysiadau codi a dal amrywiol. Mae'r gwasanaethau magnetig Neodymium yn ymgorffori magnetau Neodymium a deunyddiau nad ydynt yn magnet, megis rhannau dur, plastigau, rwber, glud, ac ati i greu cylched magnetig benodol neu rym cryfach. Yn gyffredinol, defnyddir y deunyddiau nad ydynt yn fagnetau i sicrhau bod y magnetau yn eu lle ar gyfer eu trin yn gyfleus ac amddiffyn deunydd magnet Neodymium rhag difrod wrth ei ddefnyddio. Er mwyn cyd-fynd â gofynion cymhwysiad amrywiol, mae ein gwasanaethau magnetig yn dod mewn ystod ddigonol o ddyluniadau, deunyddiau, siapiau, meintiau a grymoedd. 

Magnet Sianel Neodymium

Magnet wedi'i Gorchuddio â Rwber Gyda Bridfa Allanol

Magnet wedi'i orchuddio â rwber gydag edau benywaidd

Magnet Pot Gwrth-gefn

Magnet Pot Gyda Twll Twll

Magnet Pot Gyda Edau Allanol

Magnet Pot Gyda Edau Fewnol

Magnet Bachyn Gyda Bollt Llygad

Bachyn troi magnetig

Bachyn Carabiner Magnetig

Magnet Pot Neodymium Gyda Bachyn

Magnet Codi Parhaol